kennis opdoet
en deelt

faciliteert in bewezen aanpakken

motiveert tot een bijdrage aan de norm van een 100% zwerfafvalvrij Nederland

relevante partijen verbindt

doordat Nederland Schoon:

In 2030 is Nederland
100% zwerfafvalvrij,

Onze missie

Zwerfafval in het kort

Vaker gezien in 2021: 
Tijdens de Landelijke Opschoondag 2021 kwam het mondkapje als zwerfafval-nieuwkomer binnen op nummer 7 van de zwerfafval top 10.

Bron: gebaseerd op Rijkswaterstaat
‘Landelijke zwerfafvalmonitor’ 2020.

Grof
zwerfafval

Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon

“Een land 100 procent vrij van zwerfafval. Dat is al 30 jaar de missie van Nederland Schoon en al 10 jaar mijn persoonlijke missie. Er is maar één manier om dat te bereiken: samen. Daarom motiveren wij individuen, maar vooral ook bedrijven, organisaties, overheden, scholen en verenigingen om zwerfafval aan te pakken. Zo bereiken we snel veel mensen. Nederland Schoon is een verbinder. Ook in 2021 brachten we relevante spelers met elkaar in gesprek en deelden we onze kennis met een groot publiek.”

scroll naar
beneden

Jaarverslag Nederland Schoon

Samen
voor
schoon

Wat doet
Nederland Schoon?

Wistjedatjes

Zwerfafval staat al jaren in de top ergernissen bij Nederlanders

Nieuwe acties aangemaakt op de schoonkaart van Nederland Schoon

3.773

Supporters van Schoon

236.300

Gebieden aangemaakt op de schoonkaart van Nederland Schoon

10.887

Sinds 1 juli 2021 geldt de Single Use Plastic-richtlijn voor alle EU-lidstaten.

SUP

Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water.

Statiegeld

Bron: gebaseerd op Rijkswaterstaat ‘Landelijke zwerfafvalmonitor’ 2020. 

04

OV-gebieden

03

Bedrijventerreinen

02

Buurtwinkelcentra

01

Parkeerplaatsen langs snelwegen

Het meeste
zwerfafval
vind je bij:

De aanpak van zwerfafval is complex en uitdagend. Een goede samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke partijen is daarin bewezen succesvol.
Zo bereiken we snel veel mensen:
hun klanten, medewerkers, leden, leerlingen of inwoners. 

We doen dit niet alleen

Wordt
Nederland
schoner?

Helene van Zutphen,
directeur Nederland Schoon

Door de invoering van de SUP is de verantwoordelijkheid voor zwerfafval vastgelegd in de wetgeving. Maar het verantwoordelijkheidsgevoel gaat verder dan die wetgeving. Ik zie dat steeds meer grote bedrijven serieus aan de slag gaan met zwerfafval. In hun bedrijfsvoering, interne bewustwording en communicatiecampagnes. Ondernemingen die hun verantwoordelijkheid op deze manier nemen, bepalen een nieuwe norm. En door de krachten te bundelen, wordt de impact nog groter en krijgen we Nederland zwerfafvalvrij. Ik geloof echt dat dat kan. Als we het maar samen doen.”

“Nederland blijft al jaren ongeveer even schoon of even vies. We scoren elk jaar een 7. Soms iets meer, soms iets minder. Maar dat betekent niet dat het niet beter gaat met ons zwerfafval. Want in die jaren is het on-the-go eten en drinken juist toegenomen. Net als het aantal inwoners in Nederland. Terwijl de begrotingen van gemeenten - ook die voor de reinigingsploegen – al jaren onder druk staan. Je zou dus verwachten dat er méér zwerfafval zou zijn. Dat dit niet het geval is, komt doordat een gerichte en meetbare zwerfafvalaanpak werkt. En dat gaat over meer dan alleen opruimen. Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle aanpak van zwerfafval. Friesland vind ik hier een fantastisch voorbeeld van. De Friezen wisten door op grote schaal in de regio samen te werken, in een jaar tijd het grof zwerfafval met 19% te verminderen.

Internationale samenwerkingen

Nederland Schoon is medeoprichter en onderdeel van het Clean Europe Network (CEN). 

Afvalfonds Verpakkingen en
de afvalbeheers-structuur

Binnen de afvalbeheersstructuur werken we samen aan het realiseren van een optimaal werkende verpakkingsketen, waardoor de maatschappelijke kosten het laagst zijn. 

Hoogtepunten 2021

Webinars
in 2021

Handvatten, inzichten en actuele thema’s om je in te verdiepen.

Kennisdocumenten in 2021

In onze webinars delen we inzichten,
onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

Samenwerking met bedrijven en organisaties

Verbinden

Verbinden

Dertig jaar ervaring in de aanpak van zwerfafval heeft ons een groot netwerk opgeleverd. We zitten aan tafel bij bedrijven, overheden en milieu- en natuurorganisaties. We helpen slimme allianties te sluiten, agenda’s te bundelen en invloedrijke partijen aan elkaar te verbinden.

Hoogtepunten in 2021

10.000e gebied
juni 2021

10.887
Gebieden aangemaakt op de schoonkaart  

3.773
Nieuwe acties aangemaakt op de schoonkaart 

89.354
Volgers op social media

236.300
Supporters van Schoon

Supporter
van Schoon
Een sociale beweging

113.647
geregistreerd in
Litterati-app

31.888
deelnemers

4.568
acties en gebieden

20 maart
2021

Landelijke
Opschoondag

Friesland

in de provincie in één jaar.
Zo doe je dat!

19% minder grof
zwerfafval

World
Cleanup Day

op World Cleanup Day

180 landen
kwamen in actie

Zwerfafvalvergoeding:
€ 20.000.000 per jaar

01

Gedragsbeïnvloeding

02

Participatie

03

Slimmere voorzieningen

Top 3 zwerfafvalaanpak categorieën:

Minstens 89%
van de gemeenten heeft beleid op zwerfafval

Samenwerking
met gemeenten

Nieuwe pilots

Pilots voor Aanpak Bedrijventerreinen en de Afvalestafette.

Hoogtepunten 2021

Zwerfafval in het kort

Verbinden

Dertig jaar ervaring in de aanpak van zwerfafval heeft ons een groot netwerk opgeleverd. We zitten aan tafel bij bedrijven, overheden en milieu- en natuurorganisaties. We helpen slimme allianties te sluiten, agenda’s te bundelen en invloedrijke partijen aan elkaar te verbinden.

Kennis delen

Onze kennis delen we met bedrijven en gemeenten via bijvoorbeeld webinars, nieuwsbrieven en onze online platforms: nederlandschoon.nl, kenniswijzerzwerfafval.nl en aandeslagmetafval.nl. 

In het 30-jarig bestaan van Nederland Schoon hebben we veel kennis opgedaan over zwerfafval en gedragsbeïnvloeding. Onze vele pilots in de openbare ruimte leverden een schat aan kennis op over wat wel en niet werkt. Door te monitoren meten we of de maatregelen effectief zijn. Zo komen we van pilot naar een bewezen aanpak die door iedereen ingezet kan worden. Van Snoeproute tot Bedrijventerreinaanpak. 

Samen gaan we voor schoon. Op ons digitale platform Supporter van Schoon kun je een schoongebied of actie aanmaken en je laten inspireren door mensen die je voorgingen in het schoner maken en houden van Nederland. Onze Landelijke Opschoondag motiveert jaarlijks honderden bedrijven en honderdduizenden mensen om zwerfafval aan te pakken. Via Nederland Schoon bestel je handige materialen die het opschonen nog makkelijker maken.

Motiveren

Motiveren

De aanpak van zwerfafval is complex en uitdagend. Een goede samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke partijen is daarin bewezen succesvol.
Zo bereiken we snel veel mensen:
hun klanten, medewerkers, leden, leerlingen of inwoners. 

We doen dit niet alleen

Feiten en cijfers

Bron: gebaseerd op Rijkswaterstaat
‘Landelijke zwerfafvalmonitor’ 2020.

Grof
zwerfafval

Vaker gezien in 2021: 
Tijdens de Landelijke Opschoondag 2021 kwam het mondkapje als zwerfafval-nieuwkomer binnen op nummer 7 van de zwerfafval top 10.

Wat doet
Nederland Schoon?

kennis opdoet
en deelt

faciliteert in bewezen aanpakken

motiveert tot een bijdrage aan de norm van een 100% zwerfafvalvrij Nederland

relevante partijen verbindt

doordat Nederland Schoon:

In 2030 is Nederland
100% zwerfafvalvrij,

Onze missie

scroll naar
beneden

Samen
voor
schoon

Jaarverslag Nederland Schoon

Hoogtepunten in 2021

Zwerfafvalvergoeding:
€ 20.000.000 per jaar

01

Gedragsbeïnvloeding

02

Participatie

03

Slimmere voorzieningen

Top 3 zwerfafvalaanpak categorieën:

Minstens 89%
van de gemeenten heeft beleid op zwerfafval

Samenwerking
met gemeenten

Wordt
Nederland
schoner?

Helene van Zutphen,
directeur Nederland Schoon

“Nederland blijft al jaren ongeveer even schoon of even vies. We scoren elk jaar een 7. Soms iets meer, soms iets minder. Maar dat betekent niet dat het niet beter gaat met ons zwerfafval. Want in die jaren is het on-the-go eten en drinken juist toegenomen. Net als het aantal inwoners in Nederland. Terwijl de begrotingen van gemeenten - ook die voor de reinigings-ploegen – al jaren onder druk staan. Je zou dus verwachten dat er méér zwerfafval zou zijn. Dat dit niet het geval is, komt doordat een gerichte en meetbare zwerfafvalaanpak werkt. En dat gaat over meer dan alleen opruimen. Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle aanpak van zwerfafval. Friesland vind ik hier een fantastisch voorbeeld van. De Friezen wisten door op grote schaal in de regio samen te werken, in een jaar tijd het grof zwerfafval met 19% te verminderen. 

Door de invoering van de SUP is de verantwoordelijkheid voor zwerfafval vastgelegd in de wetgeving. Maar het verantwoordelijkheidsgevoel gaat verder dan die wetgeving. Ik zie dat steeds meer grote bedrijven serieus aan de slag gaan met zwerfafval. In hun bedrijfsvoering, interne bewustwording en communicatie-campagnes. Ondernemingen die hun verantwoordelijkheid op deze manier nemen, bepalen een nieuwe norm. En door de krachten te bundelen, wordt de impact nog groter en krijgen we Nederland zwerfafvalvrij. Ik geloof echt dat dat kan. Als we het maar samen doen.”

Afvalfonds Verpakkingen en
de afvalbeheers-structuur

Binnen de afvalbeheersstructuur werken we samen aan het realiseren van een optimaal werkende verpakkingsketen, waardoor de maatschappelijke kosten het laagst zijn. 

Internationale samenwerkingen

Nederland Schoon is medeoprichter en onderdeel van het Clean Europe Network (CEN). 

Webinars
in 2021

Handvatten, inzichten en actuele thema’s om je in te verdiepen.

Kennisdocumenten in 2021

In onze webinars delen we inzichten, onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

10.000e gebied
juni 2021

10.887
Gebieden aangemaakt op de schoonkaart  

3.773
Nieuwe acties aangemaakt op de schoonkaart 

89.354
Volgers op social media

236.300
Supporters van Schoon

Supporter
van Schoon
Een sociale beweging

Nieuwe pilots

Pilots voor Aanpak Bedrijventerreinen en de Afvalestafette.

World
Cleanup Day

op World Cleanup Day

180 landen
kwamen in actie

Friesland

in de provincie in één jaar.
Zo doe je dat!

19% minder grof
zwerfafval

Samenwerking met bedrijven en organisaties

113.647
geregistreerd in Litterati-app

31.888
deelnemers

4.568
acties en gebieden

20 maart
2021

Landelijke Opschoondag

Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon

“Een land 100 procent vrij van zwerfafval. Dat is al 30 jaar de missie van Nederland Schoon en al 10 jaar mijn persoonlijke missie. Er is maar één manier om dat te bereiken: samen. Daarom motiveren wij individuen, maar vooral ook bedrijven, organisaties, overheden, scholen en verenigingen om zwerfafval aan te pakken. Zo bereiken we snel veel mensen. Nederland Schoon is een verbinder. Ook in 2021 brachten we relevante spelers met elkaar in gesprek en deelden we onze kennis met een groot publiek.”