Achtergrondfoto
thinkeast_ronding_wit.svg
Digital Economy
& Industry

Strategische Innovatie Investeringsagenda

Januari 2021
SIIA Digital Economy & Industry

& de Economic Boards

thinkeast_blue.svg (copy)
ONL logo (copy1)
PO logo (copy1)
PG logo (copy1)
adobestock-308702146.jpeg
Onze motivatie

De digitaliseringstransitie verandert onze economie en samenleving in snel tempo. Het bewustzijn over het belang van digitalisering in alle economische sectoren is door de coronapandemie erg duidelijk geworden. Nieuwe kennis en kunde zijn nodig om digitale uitdagingen in de zorg en de energietransitie en op het gebied van voedsel en veiligheid aan te gaan.

Oost-Nederland biedt oplossingen voor deze uitdagingen. We investeren in datagedreven kennis en innovatie, cruciaal voor een duurzaam herstel van onze economie en het tegelijkertijd kunnen oppakken van de groene en digitale transities tijdens en na het coronatijdperk.

Naast dat we nieuwe digitale technologieën en diensten ontwikkelen, investeren we in de toepassing van bestaande digitaliseringsconcepten en oplossingen door ons midden- en kleinbedrijf. 


Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) laat zien wat Oost-Nederland te bieden heeft. De SIIA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en het regionale economische netwerk, Th!nk East Netherlands en de Economic Boards.

We willen met name investeren in digitalisering en daar zoeken we partners bij. In dit document laten we zien waar onze accenten liggen. Om vervolgens samen met u in gesprek te gaan over welke programma’s het meeste bijdragen aan economische groei en een duurzame toekomst.


Christianne van der Wal
Gedeputeerde Economie Provincie Gelderland

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie Provincie Overijssel

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL
Onze partners
achterhoekambassadeurs_zw.png
ctr_zw.png
ebrz_zw.jpg
foodvalley_zw.png
han_zw.png
heathvalley_zw.png
hip_zw.png
kiemt_zw.png
novelt_zw.png
onl_zw.png
pg_zw.png
po_zw.png
radboud_zw.png
radboudumc_zw.png
ran_zw.png
rt_zw.png
rz_zw.png
saxion_zw.png
sbs_zw.jpg
teb_zw.png
twenteboard_zw.png
ut_zw.png
vnoncw_zw.png
wageningen_zw.png
windesheim_zw.png
vanhalllarenstein_zw.jpg
regiofoodvalley_zw.png
ebnv_zw_1.png
fruitdelta_zw.png

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda’s Oost-Nederland zijn een initiatief dat mede voortkomt uit de samenwerking met de partners binnen Th!nk East Netherlands en de regionale Economic Boards.

fruitdelta_zw_1.png