& de Economic Boards

SIIA Prevention & MedTech
Januari 2021

Strategische Innovatie Investeringsagenda

Prevention
& MedTech

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda (SIIA) laat zien wat Oost-Nederland te bieden heeft. De SIIA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en het regionale economische netwerk, Th!nk East Netherlands en de Economic Boards.

We willen met name investeren in preventie en medische technologie en daar zoeken we partners bij. In dit document laten we zien waar onze accenten liggen. Om vervolgens samen met u in gesprek te gaan over welke programma’s het meeste bijdragen aan economische groei en een duurzame toekomst.


Christianne van der Wal
Gedeputeerde Economie Provincie Gelderland

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie Provincie Overijssel

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. De nationale missie uit de Kennis- & Innovatieagenda (KIA) voor de topsector Life Science & Health is helder: in 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig in te zetten op preventie, zorg dichtbij huis te organiseren en technologie in te zetten die de zorg ontlast en betaalbaar houdt.

In Oost-Nederland werken bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen al tientallen jaren samen om invulling te geven aan betere en efficiënte gezondheidszorg. In tijden van corona hebben zij een enorme ontwikkel- en slagkracht laten zien. Steeds meer komen in de zorg en medische technologie nieuwe kennis en kunde samen, die in eerdere afzonderlijke gebieden zijn ontwikkeld.

De krachtige en innovatieve zorgsector met haar fijnmazige samenwerkingsstructuur in Oost-Nederland stellen we als voorbeeld aan het hele land en vergelijkbare regio’s in Europa. Daarom blijven we investeren in een gezond leefklimaat en in innovatie. Daarmee stimuleren we de werkgelegenheid en dragen we bij aan betaalbare en toegankelijke zorg.


Onze motivatie

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda’s Oost-Nederland zijn een initiatief dat mede voortkomt uit de samenwerking met de partners binnen Th!nk East Netherlands en de regionale Economic Boards.

Onze partners