Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de bestuurders.

MR

Het Almere College heeft vestigingen in Kampen en Dronten. Elke vestiging heeft een eigen deelraad (DR) met daarin een vertegenwoordiging van personeelsleden, ouders en leerlingen. 

College van bestuur

Het Almere College heeft 1 bestuurder. De bestuurder geeft leiding aan de gehele stichting. Het bestuur bepaalt het algemene beleid en is eindverantwoordelijk voor een goed bestuur van alle locaties.

Wij willen goed onderwijs bieden. Daarvoor hebben onze locaties passende faciliteiten en ondersteuning nodig. Denk aan goede huisvesting, moderne computers, bekwaam personeel en een goed financieel beleid. 

Servicebureau

- ISK: AZC De Vlieger en Veenmos

Afdelingsleider

- praktijkonderwijs

- vmbo bb/kb

- onderbouw mavo/havo/vwo

- bovenbouw mavo/havo/vwo

Afdelingsleiders

- vmbo bb/kb

- mavo en onderbouw havo/vwo

- bovenbouw havo/vwo

Afdelingsleiders
Rector Dronten
Rector Kampen
Rector
Dronten
Rector
Kampen