& de Economic Boards

SIIA Slim & duurzaam voedsel produceren
Januari 2021

Strategische Innovatie Investeringsagenda

Slim & duurzaam
voedsel produceren

We willen met name investeren in het produceren van slim en duurzaam voedsel en daar zoeken we partners bij. In dit document laten we zien waar onze accenten liggen. Om vervolgens samen met u in gesprek te gaan over welke programma’s het meeste bijdragen aan economische groei en een duurzame toekomst.


Christianne van der Wal
Gedeputeerde Economie Provincie Gelderland

Gert Harm ten Bolscher
Gedeputeerde Landbouw  Provincie Overijssel

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL

De duurzame productie van gezond en betaalbaar voedsel is een van de grootste opgaven van onze samenleving. De wereldbevolking groeit en de urgentie van klimaatdoelstellingen vraagt om ingrijpende veranderingen. Nieuwe productiewijzen zijn nodig om de uitdagingen aan te gaan en slimme oplossingen te bieden. De noodzaak voor een meer circulair voedselsysteem dat rekening houdt met biodiversiteit, is duidelijk.

Oost-Nederland is van oudsher sterk in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en deze in de praktijk te testen. De regio kent een krachtige en brede primaire sector en onze kennisinstellingen en agri- & food-technologische bedrijven zijn in staat met integrale oplossingen te komen voor duurzame voedselproductie, wereldwijd. De regio is ook een van de koplopers op het gebied van eiwittransitie.

Investeren in kennis en innovatie is cruciaal voor duurzaam herstel van onze economie.
De coronapandemie versterkt de behoefte tot korte(re) voedselketens in Europa, meer transparantie en een andere kijk op de inzet van arbeid in de agrarische industrie. Digitalisering en robotisering kunnen hier een belangrijke rol bij vervullen.


Onze motivatie

Deze Strategische Innovatie Investeringsagenda’s Oost-Nederland zijn een initiatief dat mede voortkomt uit de samenwerking met de partners binnen Th!nk East Netherlands en de regionale Economic Boards.

Onze partners